Magaxin

Tips til erhverv: Tænk koordinering, transport og drift ind

Artiklen er sponsoreret.

Hører dit erhverv under industribranchen, og vil du gerne have nogle tips til at optimere din virksomhed? Der er mange vigtige ting at tage højde for, når man arbejder i industrien. Nogle af de ting, du kan effektivisere, vil du blive præsenteret for herunder.

Drift: Anskaf nyt udstyr

Det er vigtigt, at dit udstyr fungerer og ikke er slidt op eller i stykker. For eksempel skal du løbende tjekke, om maskinerne, du anvender i din produktion, IT-udstyr og transport fungerer optimalt, eller om du skal ud at investere i noget nyt. Ældre eller slidt maskineri eller komponenter som tankvognsudstyr tjener nemlig ikke nødvendigvis til din drift.

Transport: Kan I levere jeres produkter forsvarligt og til tiden?

Et andet sted, du kan skrue på, er transportposten. Det kan f.eks. være en god idé at gennemse aftaler for transport, som du har etableret med leverandører eller jeres egne metoder at transportere varer på, leveringstid og -omkostninger.

Har I den nødvendige form for transport som f.eks. en tankvogn til flydende komponenter som olie eller benzin samt dertilhørende tankvognsudstyr, der er nødvendigt? Du kan bl.a. hos leverandører som Fontenay A/S  få fat på nyt tankvognsudstyr, slanger m.m.

Kan det betale sig at samle leveringen i større forsendelser? Hvilke ruter giver mest mening? Der er flere spørgsmål, der kan være værd at planlægge.

Koordinering: Planlæg dig ud af tidsfælder

I tråd med dette kan logistikken i din virksomhed måske også optimeres. Det gælder bl.a. både fordelingen af dag-, aften- og nattevagter samt mødetidspunkter for dine ansatte. Sørg f.eks. for, at der altid er hænder på maskinerne, så produktionen ikke går i stå, mens det ene hold tjekker ud og det næste ind.

Er der krav til tidsmæssig præcision i produktionen, som ikke mødes, er der måske nogle udfordringer, som du skal kigge på. Vær realistisk med tidsforbruget på hvert projekt, I får ind.

Kommentarer