Debat og politik

Slut med at fravælge kvindelige præster – fordi de er kvinder

Kirkeminister Louise Schack Elholm. Pressefoto

Folkekirken har ligesom andre trossamfund i mange år haft en undtagelse fra ligebehandlingsloven fra 1978 som betyder, at det ikke er forbudt at lægge vægt på køn, når et menighedsråd skal vælge sin nye præst. Den undtagelse fjerner regeringen nu, skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Folkekirkens biskopper har i fællesskab opfordret til, at undtagelsen fjernes, fordi de anser den for at være utidssvarende og unødvendig. De missionske bevægelser har haft et andet syn på bestemmelsen, og har blandt andet lagt vægt på dens betydning for et kirkesyn, som historisk har kunnet rummes i folkekirken, og som fortsat deles af et lille mindretal.

Kirkeministeren har været optaget af at lytte til både flertallet og mindretallet. Efter sonderingsmøder med folkekirkens parter er det kirkeministerens vurdering, at der ikke er tungtvejende argumenter for ikke at følge de 10 biskoppers fælles opfordring til at ophæve undtagelsen.

For selvom næsten 60 procent af præsterne og over 40 procent af provsterne i dag er kvinder, må der ikke være tvivl om, at der skal være ligestilling i den danske folkekirke, hedder det.

– Min konklusion efter samtaler med repræsentanter for både flertallet og mindretallene i folkekirken er, at bestemmelsen i dag har mere symbolsk end praktisk betydning for folkekirken. Og selvfølgelig skal der være ligestilling mellem mænd og kvinder i folkekirken på samme måde som i andre dele af det danske samfund. Det ændrer ikke på, at vi fortsat har en rummelig folkekirke, hvor det enkelte menighedsråd selv vælger sin præst. Derfor er jeg også nået til den konklusion, at det rigtige at gøre er at afskaffe undtagelsen fra ligebehandlingsloven for folkekirken, sådan som biskopperne har opfordret til, siger kirkeminister Louise Schack Elholm i pressemeddelelsen.

Hun udsteder nu en ny bekendtgørelse, som ophæver undtagelsesbestemmelsen fra ligebehandlingsloven, hvad angår præstestillinger i folkekirken.

Det vil herefter ikke længere være lovligt i folkekirken at indstille, ansætte eller fravælge kandidater på baggrund af deres køn.

Den nye bekendtgørelse træder i kraft pr. 1. januar 2024.

 

Kommentarer