Erritsø

Energibundtet ved Lillebælt har nået en milepæl

For Fredericia Kommune er effektiv rensning af spildevandet fra kommunens boliger og mange virksomheder afgørende for det unikke økosystem i Lillebælt. I kommunens ambitiøse bystrategi "Bæredygtig grøn byudvikling" er det centralt, at spildevandsanlægget bliver energiproducerende og CO2-neutralt. Foto: Fredericia Spildevand og Energi.

Med finansiering fra EU har Fredericia Spildevand og Energi nået et vigtigt mål med implementeringen af nye teknologier til energioptimering af anlægget. Nu går arbejdet videre mod næste mål: At blive energipositiv i 2025 og CO2-neutral i 2030.

Affald og spildevand tænker de færreste meget over, når det først ligger i skraldespanden eller er sendt ud i kloakken.

I Fredericia, der har Danmarks næststørste kommunale renseanlæg, tænker man meget over det, og nu er det lykkedes at bringe byens store, traditionelle renseanlæg tæt på energineutralitet tre år før planen.

Efter investeringer på ca. 25 mio. kr. fra Fredericia Spildevand og med 12 mio. kr. i støtte fra EU’s Regionalfond blev målet om energineutralitet – altså at spildevandsanlægget leverer lige så meget energi, som det forbruger – nået i andet halvår af 2020. Nu gælder det målet for 2025, hvor anlægget skal være nettoproducent af energi, og i 2030 skal anlægget også være CO2-neutralt.

Vores ambition er, at anlægget er energipositivt i 2025. Tallene fra 2020 viser, at det kan lade sig gøre, og de foreløbige tal for 2021 viser, at det ikke er urealistisk, at vi kan nå det.”

Det siger udviklingschef i Fredericia Spildevand og Energi (FRSE) Peter Daugbjerg, som er projektleder på det EU-støttede regionalfondsprojekt med titlen ”Energioptimering og affaldshåndtering – Kildesorteret og organisk affald og have- og parkaffald til biogas”.

At det ikke er let, viser udviklingen i første halvår af 2021, hvor FRSE igen er blevet nettoforbruger af energi. Årsagen er, at en af anlæggets store leverandører af spildevand, Carlsberg-bryggeriet, har ”hjemtaget” sit eget spildevand.

”Det giver mindre spildevand og mindre organisk stof i vores system, og dermed er der mindre at lave biogas af. Trods det har vi i første halvdel af 2021 en bedre energibalance end samme periode 2020, og de foreløbige tal for andet halvår af 2021 ser også lovende ud,” siger Peter Daugbjerg.

Søren Hjortsø Kristensen, administrerende direktør i FRSE:

Samfundsmæssigt er det en god idé, at en virksomhed hjemtager sit eget spildevand. Og hvis det er bedre for samfundet, så støtter vi op om det – også selvom det gør det lidt sværere for os at nå vores mål for energineutralitet og CO2-aflastning. Og det ændrer ikke på, at der fra 2018/2019 til 2020 er sket en markant forbedring.”

EU-projektet er en såkaldt byindsats, hvor EU’s Regionalfond med millionstøtte bidrager til at skabe bæredygtig og grøn byudvikling i en række danske kommuner med over 30.000 indbyggere. I Fredericia-projektet har FRSE og Fredericia Kommune arbejdet sammen med Aalborg Universitet, Syddansk Universitet samt Rådet for Grøn Omstilling om en række teknologiske muligheder, der understøtter virksomhedens mål om at blive energi- og CO2-neutral.

Peter Daugbjerg, udviklingschef i Fredericia Spildevand og Energi (FRSE):

”Samarbejdet med eksperter på universiteterne er afgørende. Man kan måle en del i kloaknettet, men man kan ikke måle alt, og her er de teoretiske modeller fra eksperterne vigtige.”

Langt den største fysiske enkeltinvestering i projektet er et nyt afsnit, et forfældningstrin, hvor partikler og organisk stof (primærslam) udskilles fra spildevandet inden den biologiske rensning. Fra et sand- og fedtfang løber spildevandet gennem forfældningen. Her skrabes en del af slammet fra og sendes direkte til energianlægget. Det booster energiproduktionen og giver ekstra kapacitet i procestankene. Forfældningstrinet er bygget ind i de eksisterende bassiner på renseanlægget, og det har samtidig givet mulighed for at bygge et bassin, hvor op mod 2.200 m3 spildevand kan opsamles, fx ved skybrud.

Desuden har samarbejdet med Aalborg Universitet kastet to sidegevinster af sig: En teoretisk renseanlægsmodel, der beskriver omsætning eller fjernelse af organisk stof og kvælstof, og en watch-model, som bekæmper svovlbrinte, der nedbryder kloaknettet.

Den nye viden bliver der brug for i fremtiden, siger Peter Daugbjerg:

”Energineutralitet er én ting, men at blive CO2-neutral er noget andet. Målinger de seneste to år har vist, at renseanlæggenes biologiske processer også kan frigive klimabelastende gasser. Det rejser nye spørgsmål om mulighederne for CO2-neutralitet, og her har vi i vandselskaberne brug for mere viden”.

EU-projektet har også givet FRSE mod på nye udfordringer – ikke mindst gælder det projektet Sludge2Fuel, der skal nyttiggøre spildevandsslam som grønnere brændstof til transportsektoren. Sammen med Aarhus Universitet skal Fredericia Spildevand og Energi, Crossbridge Energy, Circlia Nordic og Krüger producere, motorteste og afprøve brændstoffet i praksis. Projektet er støttet af Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram med 19,4 mio. kr.

Kommentarer